Dienst Testen

Corona bevindt zich in een andere fase. Daarom is het niet meer nodig om na een positieve zelftest een bevestigingstest (confirmatietest) te doen bij de GGD. Zelftesten bij klachten blijft wél belangrijk. Door de zelftest weet u namelijk of u corona hebt of niet. En kunt u uw gedrag daar op aanpassen.

Het zelfzorgadvies geeft handvaten voor hoe te handelen na een positieve testuitslag. Voor (kwetsbare) doelgroepen waarvoor zelftesten niet de beste optie is, blijft het mogelijk om een PCR-test te doen bij de GGD. Ook voor het verkrijgen van een herstelbewijs, bijvoorbeeld om te reizen, kan na een positieve zelftest worden getest bij de GGD. Dienst Testen stuurt de samenwerking tussen betrokken partijen als GGD’en en laboratoria aan, koopt testmaterialen in en zorgt voor een soepel lopende testketen.