Dienst Testen

Op vrijdag 10 maart 2023 heeft  het kabinet besloten dat de laatste corona-adviezen komen te vervallen. Na een kleine drie jaar zijn alle GGD-testlocaties gesloten. Een corona zelftest doen is niet meer nodig. Nu gelden alleen de basisadviezen bij alle luchtwegklachten, zoals hoesten en kortademigheid. Dit zijn de generieke adviezen om luchtweginfecties te voorkomen. U kunt zelf besluiten om toch een coronazelftest te doen. Voor mensen met een laag inkomen en voor mensen die veel risico lopen om ernstig ziek te worden van corona worden nog kosteloos zelftesten beschikbaar gesteld.

Afschaling Dienst Testen

Met het vervallen van de laatste corona-adviezen verandert ook de opdracht voor Dienst Testen. De komende maanden zal Dienst Testen (verder) afschalen. Dienst Testen werd op 1 januari 2021 opgericht om de samenwerking tussen betrokken partijen als GGD’en en laboratoria aan te sturen, testmaterialen in te kopen en te zorgen voor een soepel lopende testketen.