Dienst Testen

Dienst Testen stuurt de samenwerking tussen betrokken partijen als GGD’en en laboratoria aan, koopt testmaterialen in en zorgt voor een soepel lopende testketen. Ook het programma Testen voor Toegang is sinds 1 september 2022 ondergebracht bij Dienst Testen. Met de overdracht van taken en contracten zijn de testactiviteiten binnen één organisatie geborgd. Momenteel is Testen voor Toegang om het sociale leven geopend te houden, niet nodig.


Zelftest bij klachten
Zelftesten bij klachten blijft belangrijk. Door de zelftest weet u namelijk of u corona heeft of niet. Na een positieve (zelf)test gaat u direct in isolatie. Dit doet u ook als u een boosterprik of eerdere vaccinaties tegen corona heeft gehad. Tijdens de huidige fase van de pandemie is het niet nodig om na een positieve zelftest een bevestigingstest (confirmatietest) te doen bij de GGD. 

Voor (kwetsbare) doelgroepen waarvoor zelftesten niet de beste optie is, blijft het mogelijk om een NAAT-test, zoals een PCR of TMA, te doen bij de GGD. Ook voor het verkrijgen van een herstelbewijs, bijvoorbeeld om te reizen, kan na een positieve zelftest worden getest bij de GGD. Een afspraak maken kan via Coronatest.nl