Aanbestedingen laboratoriumtesten

Aanbestedingen laboratoriumtesten

Om ook vanaf dit najaar en in 2023 over voldoende testcapaciteit te beschikken, is het ministerie van VWS drie Europese aanbestedingsprocedures gestart voor het contracteren van zogenoemde NAAT-testen. Hier vallen onder meer PCR-testen onder. Doel van de aanbestedingen is om over een dagelijkse analysecapaciteit van 180.000 testen te blijven beschikken.

De (extra) gecontracteerde PCR-capaciteit voor dit najaar en 2023 wordt in principe alleen gebruikt als het beleid wordt gewijzigd. Bijvoorbeeld als blijkt dat de antigeen-zelftesten niet goed werken bij nieuwe varianten van het virus. Op dit moment is zelftesten bij klachten voldoende en is het niet nodig om na een positieve zelftest een PCR-test (confirmatietest) te doen bij de GGD, met uitzondering van enkele (kwetsbare) doelgroepen.


Het aantal van 180.000 testen per dag is gelijk aan de capaciteit van het winterseizoen 2021-2022. Eén aanbesteding heeft betrekking op de periode 3 oktober 2022 tot 24 februari 2023. De andere twee aanbestedingen gaan over de periode vanaf 24 februari 2023. De aanbestedingen richten zich niet alleen op het analyseren van de testmonsters en de diagnostiek, maar bijvoorbeeld ook op het inkopen van het benodigde testmateriaal, het vervoer van de monsters en het registreren van de testresultaten.
 

Teststraat
Beeld: ©ANP

Extra capaciteit

Momenteel is de dagelijkse, al gecontracteerde, analysecapaciteit van ruim 105.000 testen meer dan voldoende. VWS wil echter het zekere voor het onzekere nemen en, bij een mogelijke opleving van het virus dit najaar, over eenzelfde analysecapaciteit beschikken als afgelopen herfst en winter. Daarom volgt nu, bovenop de al gecontracteerde analysecapaciteit, een aanbesteding voor een extra capaciteit van 75.000 testen per dag voor de periode 3 oktober 2022 tot 24 februari 2023. Meer in dit nieuwsbericht.

Periode vanaf 24 februari 2023

Voor de periode vanaf 24 februari 2023 lopen momenteel twee Europese aanbestedingsprocedures. Deze aanbestedingen zijn nodig omdat de huidige contracten met de laboratoria op 23 februari 2023 aflopen. Een aanbesteding heeft betrekking op het contracteren van 60.000 testen per dag. In dit nieuwsartikel lees je meer details over deze aanbesteding. De andere aanbesteding behelst het vastleggen van een extra analysecapaciteit van 120.000 testen per dag. Meer daarover in dit nieuwsitem