Aanbestedingen laboratoriumtesten

Aanbestedingen laboratoriumtesten

Ook in 2023 wil het ministerie van VWS over voldoende testcapaciteit beschikken. Daarom zijn er twee Europese aanbestedingsprocedures voor het contracteren van zogenoemde NAAT-testen opgestart. Hier vallen onder meer PCR en TMA onder. Doel van de aanbestedingen is om over een dagelijkse analysecapaciteit van 180.000 testen te blijven beschikken.

Het aantal van 180.000 testen per dag is gelijk aan de huidige testcapaciteit. Het overgrote deel van die testcapaciteit wordt in principe alleen gebruikt als het beleid wordt gewijzigd. Bijvoorbeeld als blijkt dat de antigeen-zelftesten niet goed werken bij nieuwe varianten van het virus. Op dit moment is zelftesten bij klachten voldoende en is het niet nodig om na een positieve zelftest een confirmatietest te doen bij de GGD, met uitzondering van enkele (kwetsbare) doelgroepen.

Teststraat
Beeld: ©ANP

Periode vanaf 1 februari 2023

De twee aanbestedingen gaan over de periode vanaf 1 februari 2023. Eén aanbesteding heeft betrekking op het contracteren van 60.000 testen per dag. Op 22 december 2022 is Dienst Testen overgegaan tot definitieve gunning. Lees hierover in het nieuwsbericht 'Definitieve gunning aanbesteding laboratoriumtesten'. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht met de gegunde partijen per perceel. 

De andere aanbesteding behelst het vastleggen van extra analysecapaciteit van 120.000 testen per dag vanaf 1 februari 2023. De aanbestedingen richten zich niet alleen op het analyseren van de testmonsters en de diagnostiek, maar bijvoorbeeld ook op het inkopen van het benodigde testmateriaal, het vervoer van de monsters en het registreren van de testresultaten.