Aginus Kalis van start als nieuwe directeur bij Dienst Testen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft Aginus Kalis benoemd als directeur van Dienst Testen. Hij volgt hiermee Mark Frequin op die eerder om gezondheidsredenen deze functie heeft neergelegd. Ook is een plaatsvervangend directeur benoemd: Marijke van der Heijden. Beiden starten per direct.

Eerdere functies

Kalis heeft een lange staat van dienst bij de (rijks-)overheid en veel ervaring in de uitvoering. Zo was hij onder meer directeur van het CIBG en interim-directeur bedrijfsvoering bij het RIVM. Eerder vervulde Kalis enkele maanden de rol van interim plaatsvervangend secretaris-generaal bij VWS. Ook was hij als projectdirecteur onder meer verantwoordelijk voor de relocatie van het Europees Geneesmiddelen Bureau (het EMA).

Plaatsvervangend-directeur Marijke van der Heijden heeft binnen het Ministerie van VWS diverse functies gehad. Zo was zij onder meer werkzaam als stafadviseur (parlementaire zaken en van de SG en pSG), beleidsmedewerker (bij de directie Curatieve Zorg), programmamanager en adjunctdirecteur (bij de Eenheid Secretariaten Tuchtcolleges en Toetsingscommissies). Meest recent was zij plaatsvervangend directeur Bedrijfsvoering bij Rijkswaterstaat.

Aginus Kalis
Aginus Kalis, de nieuwe directeur van Dienst Testen, begint per direct.

Afscheid MT-leden

Met de komst van Kalis en Van der Heijden neemt Dienst Testen op 1 mei afscheid van een aantal MT leden: Edwin Boel, Joyce Simons en Jasper Vermeer. Voor het werk dat zij hebben verricht gaat veel dank en waardering uit. Zij hebben Dienst Testen het afgelopen jaar in crisistijd vorm gegeven en er in belangrijke mate aan bijgedragen dat Nederlanders zich inmiddels snel en betrouwbaar kunnen laten testen.