Ministerie van VWS start aanbesteding voor testcapaciteit laboratoria

Ook in de tweede helft van 2021 willen we er zeker van zijn dat iedere Nederlander met klachten zich snel en betrouwbaar kan laten testen. Daarom start het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een aanbestedingsprocedure voor het contracteren van moleculaire diagnostiek – en bijbehorende logistieke diensten - voor het coronavirus SARS-CoV-2. De aanbesteding richt zich alleen op de benodigde diagnostiek voor de GGD-teststraten. Op 30 juni is op TenderNed het aanbestedingsdocument gepubliceerd waarin inschrijvers worden geïnformeerd over de voorwaarden en eisen waaraan zij moeten voldoen.

Deze aanbesteding is nodig omdat de huidige contracten met de laboratoria binnenkort aflopen. De komende aanbesteding richt zich specifiek op zogenoemde NAAT-testen (Nucleic Acid Amplification Technique). NAAT-testen stellen de aanwezigheid vast van RNA-materiaal van het COVID-19 virus. Onder de te contracteren NAAT-testen vallen in beginsel: PCR, RT-PCR en TMA.

Landelijke en regionale percelen

De aanbesteding is ingedeeld in 24 percelen: 23 regionale en één landelijk perceel. De regionale percelen komen overeen met de GGD-regio’s. Laboratoria die zich hiervoor inschrijven richten zich met hun dienstverlening dus op een regionale GGD. Twee regionale GGD-regio’s, Amsterdam-Amstelland en Brabant Zuid-Oost, zijn geen onderdeel van deze aanbesteding. Het landelijke perceel is bedoeld voor inschrijvers die landelijk willen opereren. De dienstverlening in alle percelen richt zich niet alleen op het analyseren van de testmonsters en de diagnostiek, maar ook bijvoorbeeld op het inkopen van het benodigde testmateriaal, het vervoer van de monsters en het registreren van de testresultaten in het automatiseringssysteem CoronIT.

Iedere inschrijver kan zich inschrijven voor maximaal twee percelen. Dit maximum aan het aantal inschrijvingen stimuleert een goede marktwerking en bevordert de kansen voor het midden- en kleinbedrijf. Zo kan een substantieel deel van de markt worden gecontracteerd. Bijkomend voordeel is dat er op deze manier geen afhankelijkheid ontstaat van een beperkt aantal partijen.

Nota van Inlichtingen

Voor geïnteresseerden is het mogelijk om tot dinsdag 6 juli (12.00 uur) vragen over het Programma van Eisen en/of Beschrijvend Document in te sturen. Uiterlijk dinsdag 13 juli worden de vragen en antwoorden gepubliceerd op TenderNed.

Inschrijven tot 16 augustus

Geïnteresseerde laboratoria hebben tot 16 augustus (12.00 uur) de tijd om zich in te schrijven via TenderNed. Hierna worden de inschrijvingen zorgvuldig beoordeeld door VWS. De indicatieve startdatum voor de nieuwe overeenkomsten is september 2021. De nieuwe overeenkomsten gelden dan tot 31 december 2021. De Minister van VWS kan deze overeenkomsten maximaal drie keer verlengen voor maximaal drie maanden per keer.

Update voorlopige gunning (7/9)

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de voorlopige gunning voor de Europese aanbesteding voor NAAT-testen en de bijbehorende logistieke diensten uitgesteld. Onlangs heeft een laboratorium een kort geding aangespannen tegen de opzet van deze aanbesteding. De behandeling hiervan is vervroegd naar 23 september en vindt daardoor snel plaats. Daarom heeft het ministerie van VWS besloten de uitspraak van de rechter eerst af te wachten voor zij de inschrijvingen beoordeelt.

Voor meer informatie over de Europese aanbesteding moleculaire diagnostiek SARS-CoV-2 kunt u  hier terecht.