Nota van Inlichtingen laboratoriumtesten online

Dienst Testen heeft de Nota van Inlichtingen, die bij de momenteel lopende Europese aanbesteding moleculaire diagnostiek SARS-CoV-2 hoort, gepubliceerd. In dit document beantwoorden inhoudelijke experts vragen van mogelijke inschrijvers over de aanbestedingsdocumenten. De aanbestedingsdocumenten en Nota van Inlichtingen zijn in te zien via TenderNed, het aanbestedingsplatform van Rijksoverheid.

Ingezonden vragen

De aanbestedingsdocumenten zijn op 30 juni gepubliceerd. Geïnteresseerden hadden vervolgens tot 6 juli de tijd om hun vragen schriftelijk in te sturen. Hierna hebben interne experts bij Dienst Testen zich gebogen over de ruim driehonderd ingezonden vragen. Zoals wettelijk verplicht zijn deze vragen en antwoorden in een Nota van Inlichtingen gepubliceerd. Op deze manier heeft iedere mogelijke inschrijver de beschikking over dezelfde informatie. Op een aantal vragen is nog geen uitsluitsel, de antwoorden op deze vragen worden uiterlijk maandag 19 juli gepubliceerd.

Proces aanbesteding

Laboratoria kunnen zich tot en met 16 augustus (12.00 uur) inschrijven op deze aanbesteding. Het gaat daarbij om de uitvoer en het transport van zogeheten NAAT-testen. De testen die in beginsel gecontracteerd worden, zijn (RT-)PCR-testen en TMA-testen. Nadat iedereen zich heeft kunnen inschrijven, wordt de opdracht op 20 augustus voorlopig gegund aan de meest passende partijen. Een week later, op 27 augustus, wordt deze gunning definitief gemaakt. De indicatieve startdatum voor de contracten is begin september.

Update voorlopige gunning (7/9)

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de voorlopige gunning voor de Europese aanbesteding voor NAAT-testen en de bijbehorende logistieke diensten uitgesteld. Onlangs heeft een laboratorium een kort geding aangespannen tegen de opzet van deze aanbesteding. De behandeling hiervan is vervroegd naar 23 september en vindt daardoor snel plaats. Daarom heeft het ministerie van VWS besloten de uitspraak van de rechter eerst af te wachten voor zij de inschrijvingen beoordeelt.

Voor meer informatie over de Europese aanbesteding moleculaire diagnostiek SARS-CoV-2 kunt u hier terecht.