Volledige Nota van Inlichtingen laboratoriumtesten gepubliceerd

Dienst Testen publiceerde medio juli het eerste deel van de Nota van Inlichtingen die bij de Europese aanbesteding moleculaire diagnostiek hoort. In dit document worden door inhoudelijke experts vragen van geïnteresseerde partijen beantwoord. Inmiddels is het document volledig en geüpload op TenderNed, het aanbestedingsplatform van de Nederlandse overheid. Hierin staan ook de antwoorden op vragen die ontbraken in deel 1.

Proces aanbesteding

Laboratoria kunnen zich tot en met 16 augustus (12.00 uur) inschrijven op deze aanbesteding. Het gaat hierbij om moleculaire diagnostiek – en bijbehorende logistieke diensten - voor het coronavirus SARS-CoV-2. De aanbesteding richt zich alleen op de benodigde diagnostiek voor de GGD-teststraten.

Nadat iedereen zich heeft kunnen inschrijven, wordt de opdracht op 20 augustus voorlopig gegund aan de meest passende partijen. Een week later, op 27 augustus, wordt definitieve gunning voorzien. De indicatieve startdatum voor de contracten is begin september.

Update voorlopige gunning (7/9)

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de voorlopige gunning voor de Europese aanbesteding voor NAAT-testen en de bijbehorende logistieke diensten uitgesteld. Onlangs heeft een laboratorium een kort geding aangespannen tegen de opzet van deze aanbesteding. De behandeling hiervan is vervroegd naar 23 september en vindt daardoor snel plaats. Daarom heeft het ministerie van VWS besloten de uitspraak van de rechter eerst af te wachten voor zij de inschrijvingen beoordeelt.

Voor meer informatie over de Europese aanbesteding moleculaire diagnostiek SARS-CoV-2 kunt u hier terecht.