Voorlopige gunning Europese aanbesteding NAAT-testen uitgesteld

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de voorlopige gunning voor de Europese aanbesteding voor NAAT-testen en de bijbehorende logistieke diensten uitgesteld. Onlangs heeft een laboratorium een kort geding aangespannen tegen de opzet van deze aanbesteding. De behandeling hiervan is vervroegd naar 23 september en vindt daardoor snel plaats. Daarom heeft het ministerie van VWS besloten de uitspraak van de rechter eerst af te wachten voor zij de inschrijvingen beoordeelt.

Rechtszaak

De voorzieningenrechter behandelt het kort geding op 23 september bij de rechtbank in Den Haag. Meestal doet de rechter binnen twee weken uitspraak in zo’n rechtszaak. Bij een gunstige uitspraak voor het ministerie van VWS wordt snel begonnen met het beoordelen van de inschrijvingen. Daarna wordt overgegaan tot een voorlopige gunning.

Waarom deze aanbesteding?

Ook in de laatste maanden van dit jaar hebben we de laboratoria nodig om ervoor te zorgen dat iedere Nederlander met klachten zich snel, betrouwbaar en gratis kan laten testen. Omdat de huidige contracten met de laboratoria binnenkort aflopen, sluit het ministerie nieuwe contracten af voor de laatste maanden van dit jaar. 

De contracten die voortvloeien uit deze aanbesteding lopen in ieder geval tot 31 december 2021 en kunnen drie keer eenzijdig door de minister worden verlengd voor een periode van drie maanden. De huidige contracten blijven geldig tot drie weken na de gunning van het nieuwe contract.

Voor meer informatie over deze aanbesteding en een lijst met veelgestelde vragen kunt u op deze pagina terecht.