Dienst Testen publiceert Europese aanbesteding zelftesten

Dienst Testen heeft de Europese aanbesteding voor antigeen zelftesten gepubliceerd op TenderNed, het aanbestedingsplatform van de Nederlandse overheid. Het gaat om testen voor een afname via de neus die burgers zelf kunnen uitvoeren. Hiervoor worden raamovereenkomsten gesloten met maximaal vijf partijen.

Inzet zelftesten

Op dit moment worden zelftesten op diverse plekken in Nederland aangeboden door de overheid. Zo doen bijvoorbeeld medewerkers en leerlingen in het voortgezet onderwijs twee keer per week een zelftest en kunnen ook studenten, medewerkers in het basisonderwijs en op de kinderopvang aanspraak maken op zelftesten. Ook stelt de minister van VWS de testen momenteel beschikbaar voor terugkerende reizigers op vliegvelden. Daarnaast worden ze verstrekt aan mensen met sociale minima via het Armoedefonds en voedselbanken en kunnen alle Nederlandse huishoudens twee zelftesten bestellen.

Gunnen van de opdracht

Als overheidsdienst dient Dienst Testen, onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de opdracht te verstrekken via een aanbestedingsprocedure. Na de aanbestedingsprocedure kunnen opdrachten tot levering worden geplaatst bij de gegunde raamcontractanten.

De startdatum voor deze raamcontracten is naar verwachting 19 november 2021. In eerste instantie gelden deze contracten tot 20 mei 2022. Hierna kunnen ze maximaal twee keer met drie maanden worden verlengd door de minister van VWS.

Inschrijven op de aanbesteding

Geïnteresseerde partijen kunnen hun inschrijving tot en met woensdag 20 oktober 12:00 uur indienen via CTM. Vragen over de aanbestedingsdocumenten moeten ook via dit platform worden ingediend voor vrijdag 24 september. Deze vragen worden uiterlijk vrijdag 8 oktober beantwoord via een Nota van Inlichtingen. Zo beschikken alle geïnteresseerde partijen over dezelfde informatie.

Na de inschrijfdeadline worden alle inschrijvingen zorgvuldig beoordeeld. Hierna volgt een voorlopige gunning van de opdracht. Er wordt gestreefd dit rond 28 oktober bekend te maken. Een definitieve gunning van de opdracht en daarmee het startpunt voor de raamovereenkomsten volgt naar verwachting drie weken later.