Aanbestedingsprocedure laboratoriumtesten wordt hervat

De Europese aanbesteding voor NAAT-testen en de bijbehorende logistieke diensten kan verder. Dat is de uitkomst van een kort geding dat een laboratorium had aangespannen tegen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De rechter heeft vandaag de vordering van het laboratorium afgewezen en het ministerie in het gelijk gesteld.

Uitvoer aanbestedingsprocedure

Nu het ministerie van VWS in het gelijk is gesteld, zal zo snel mogelijk de beoordeling van de inschrijvingen plaatsvinden. Hierop volgt de voorlopige gunning. Het ministerie streeft er hierbij naar om uiterlijk vrijdag 15 oktober de beoordeling inclusief het versturen van de voorlopige gunningsbeslissingen te hebben afgerond.

De contracten die voortvloeien uit deze aanbesteding lopen in ieder geval tot 31 december 2021 en kunnen drie keer eenzijdig door de minister worden verlengd voor een periode van drie maanden. De huidige contracten blijven geldig tot drie weken na de gunning van het nieuwe contract. De opgelopen vertraging in de aanbesteding heeft hierdoor geen enkele invloed op het testen. Iedere Nederlander met klachten kan zich dus gewoon snel en betrouwbaar blijven laten testen.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze aanbesteding en een lijst met veelgestelde vragen kun je op deze pagina terecht.