Definitieve gunning Europese aanbesteding NAAT-testen uitgesteld

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) kan nog niet overgaan tot definitieve gunning voor de Europese aanbesteding voor NAAT-testen. Dit is het gevolg van kortgedingen die enkele laboratoria hebben aangespannen tegen de voorlopige beslissing van het ministerie.

Op 27 oktober maakte het ministerie van VWS bekend met welke laboratoria zij wilde gaan samenwerken. Omdat de inschrijvers op de aanbesteding nog een week de tijd hadden om bezwaar te maken tegen de beslissing van het ministerie, was het enkel nog een voornemen. Vandaag – op 4 november – had het ministerie definitief willen gunnen en de namen van de winnende inschrijvers bekend willen maken. Enkele inschrijvers hebben echter bezwaar gemaakt en spannen een kort geding aan tegen de beslissing van het ministerie. Pas na de uitspraken in de kort gedingen – deze vinden waarschijnlijk plaats in december - wordt duidelijk of het ministerie over kan gaan tot het definitief gunnen van de opdracht. Over de inhoud van het kort geding kan het ministerie - omdat het onder de rechter is – geen uitspraken doen.

Geen invloed op testen

De huidige contracten met laboratoria blijven geldig tot drie weken na de gunning van het nieuwe contract. De opgelopen vertraging in de aanbesteding heeft hierdoor geen enkele invloed op het testen. Iedere Nederlander met klachten kan zich dus gewoon snel en betrouwbaar blijven laten testen.

Voor meer informatie over deze aanbesteding en een lijst met veel gestelde vragen kunt u op deze pagina terecht.