Coördinerende taken Stichting Open Nederland naar Dienst Testen

Stichting Open Nederland (SON) gaat haar coördinerende taken overhevelen naar Dienst Testen. Deze integratie van coördinatietaken - bijvoorbeeld op het gebied van capaciteitsmanagement en klantcontact - is verstandig met het oog op efficiëntie en borging van expertise. Inmiddels is een projectorganisatie neergezet die dit proces gaat begeleiden en zijn de eerste stappen gezet om deze integratie per 1 september 2022 mogelijk te maken.

Eind 2021 is al een uitvoeringstoets uitgevoerd waarin de impact van de overheveling van taken van SON op de uitvoering in kaart is gebracht. Uit deze toets bleek dat het samenvoegen van taken uitvoerbaar is, maar dat een juiste timing belangrijk is. Een overdracht per 1 september 2022 wordt ingeschat als realistisch