Publicatie voorlopige gunning zelftesten

Het ministerie van VWS heeft de voorlopige gunning bekendgemaakt voor de EU-aanbesteding voor zelftesten. Het gaat om antigeentesten met een nasale afname die mensen zelfstandig kunnen uitvoeren. Deze week zijn alle inschrijvers op de aanbesteding geïnformeerd over de voorlopige gunning.

Het ministerie van VWS heeft op 21 januari 2021 de aanbesteding gepubliceerd. De definitieve gunning is gepland op 15 maart, mits er geen partijen zijn die bezwaar maken. De contracten die voortvloeien uit deze aanbesteding hebben een initiële looptijd van zes maanden met een optionele verlenging van maximaal drie maal zes maanden. Hierbij kunnen maximaal 150 miljoen zelftesten worden besteld. De aanbesteding is ingedeeld in 2 percelen: één-stuks verpakkingen en vijf-stuks verpakkingen. Per perceel is aan vijf partijen voorlopig gegund.