Marktconsultatie ter voorbereiding op aanbesteding laboratoriumtesten

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) start een marktconsultatie ter voorbereiding op een nieuwe aanbestedingsprocedure voor het contracteren van moleculaire diagnostiek, en bijbehorende logistieke diensten, voor het coronavirus SARS-CoV-2. Donderdag 14 april is de marktconsultatie gepubliceerd op TenderNed.

Waarom deze marktconsultatie?

VWS wil in 2022 een aanbesteding starten met als doel het sluiten van overeenkomsten met dienstverleners voor het verrichten van laboratoriumtesten. Hier vallen onder meer de PCR-testen onder. Met het opstarten van de nieuwe aanbesteding wordt ingespeeld op het aflopen van de huidige overeenkomsten eind februari 2023.

Voordat er wordt  gestart met het traject om partijen te contracteren, hoopt VWS van de markt meer duidelijkheid te krijgen over een aantal vraagstukken. Welke visies, suggesties en ideeën zijn er in de markt? Hoeveel interesse is er in de mogelijke opdracht? Welke wervingsstrategie past het beste? Antwoord krijgen op die vragen gebeurt via een marktconsultatie. Mede aan de hand van de uitkomst van de marktconsultatie wordt verder vorm gegeven aan de aanbesteding.