Voorlopige gunning NAAT-testen drie regionale percelen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft bekendgemaakt met wie zij in drie regionale percelen wil samenwerken op het gebied van NAAT-testen en de bijbehorende logistieke diensten. Woensdag 4 mei zijn alle inschrijvers op de aanbesteding geïnformeerd over de voorlopige gunning.

Het ministerie van VWS startte eind maart een aanbestedingsprocedure voor het contracteren van moleculaire diagnostiek, en bijbehorende logistieke diensten, voor het coronavirus SARS-CoV-2 in drie regionale percelen. Het betreft uitsluitend de GGD-teststraten in drie percelen die overeenkomen met de GGD-regio’s GGD Hollands Noorden, GGD West-Brabant en GGD Zaanstreek-Waterland. De aanbesteding, die zich specifiek richt op de NAAT-testen, was nodig omdat op drie percelen uit de vorige NAAT-aanbesteding geen geldige inschrijvingen werden ontvangen.

Hoe verder?

De inschrijvers op de aanbesteding hebben tien dagen de tijd om bezwaar te maken tegen het voorgenomen besluit. Wanneer dit niet gebeurt, kan op 16 mei worden overgaan tot definitieve gunning. De initiële looptijd van de opdracht is 98 dagen, met eventueel twee keer een verlenging van drie maanden. De termijnen lopen parallel aan de al eerder afgesloten overeenkomsten van de andere percelen uit de vorige NAAT-aanbesteding.