Herziening voorlopige gunning NAAT-testen drie regionale percelen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de voorlopige gunning van 4 mei 2022 voor NAAT-testen in drie regionale percelen ingetrokken. Alle inschrijvers op de aanbesteding zijn geïnformeerd over de herziene voorlopige gunning.

De eerder gepubliceerde voorlopige gunning op 4 mei werd ingetrokken na een ingediend bezwaar. Dit bezwaar leidde tot aanpassing van de puntenaantallen en daarmee verandering van de gegunde partijen. De inschrijvers op de aanbesteding hebben nu tien dagen de tijd om bezwaar te maken tegen het nieuwe voorgenomen besluit. Wanneer dit niet gebeurt, zal op 30 mei worden overgegaan tot definitieve gunning. De termijnen, van de nog af te sluiten overeenkomsten voor deze drie percelen, lopen parallel aan de al eerder afgesloten overeenkomsten van de andere percelen uit de vorige NAAT-aanbesteding.

Drie GGD-regio’s

Het ministerie van VWS startte eind maart een aanbestedingsprocedure voor het contracteren van moleculaire diagnostiek, en bijbehorende logistieke diensten, voor het coronavirus SARS-CoV-2 in drie regionale percelen. Het betreft uitsluitend de GGD-teststraten in drie percelen die overeenkomen met de GGD-regio’s GGD Hollands Noorden, GGD West-Brabant en GGD Zaanstreek-Waterland. De aanbesteding, die zich specifiek richt op de NAAT-testen, was nodig omdat op drie percelen uit de vorige NAAT-aanbesteding geen geldige inschrijvingen werden ontvangen.