Ministerie van VWS publiceert aanbesteding voor analysecapaciteit laboratoria vanaf februari 2023

Om ook na februari 2023 over voldoende testcapaciteit te kunnen beschikken, start het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een nieuwe Europese aanbestedingsprocedure voor het contracteren van zogenoemde NAAT-testen. Hier vallen onder meer PCR-testen en TMA-testen onder. Op vrijdag 15 juli zijn op aanbestedingsplatform CTM de aanbestedingsdocumenten gepubliceerd waarin inschrijvers worden geïnformeerd over de voorwaarden en eisen waaraan zij moeten voldoen.

Deze aanbesteding is nodig omdat de huidige contracten met de laboratoria op 23 februari 2023 aflopen. De aanbesteding richt zich niet alleen op het analyseren van de testmonsters en de diagnostiek, maar ook bijvoorbeeld op het inkopen van het benodigde testmateriaal, het vervoer van de monsters en het registreren van de testresultaten.

Twee schillen

De aanbesteding is opgedeeld in 24 percelen – overeenkomend met de GGD-regio’s (met uitzondering van regio Amsterdam) – en vier geografische regio’s: noord, midden, west en zuid. Verder is de aanbesteding  ingedeeld in schillen van testanalyses die per dag worden afgenomen. Schil 1 bevat een maximale analysecapaciteit van 15.000 testen per dag. De maximale omvang van de aanbesteding voor schil 2 is 45.000 testen per dag. De omvang van de opdracht per perceel in schil 1 ligt tussen de 320 - 1500 analyses per dag. Bij schil 2 ligt dat tussen de 8520 - 13.640 analyses per dag.

De schillenstructuur werkt als volgt: op het moment dat de testvraag landelijk gezien de 15.000 per dag overschrijdt, wordt een beroep gedaan op de capaciteit van schil 2. In totaal heeft deze aanbesteding dus betrekking op maximaal 60.000 testen per dag.

Iedere inschrijver mag op maximaal twee percelen inschrijven. Voor schil 2 kan maximaal op één perceel worden ingeschreven. Inschrijven op twee percelen uit schil 1 is wel mogelijk, net als inschrijven op één perceel uit schil 1 en één perceel uit schil 2. Dit maximum van het aantal inschrijvingen stimuleert een goede marktwerking

Visualisatie aanbesteding laboratoriumtesten 2023
Beeld: ©Dienst Testen
Ga via de link onderaan de pagina naar de infographic op ware grootte.

Testcapaciteit

De capaciteit van 60.000 per dag van schil 1 en 2 samen is naar verwachting ruim voldoende bij een ongewijzigd testbeleid: de afgelopen periode zijn dagelijks gemiddeld 6.000 – 7.500 mensen getest in de GGD-teststraten. In het huidige testbeleid komen alleen specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld mensen die in de zorg werken of geen zelftest kunnen gebruiken, in aanmerking voor een test bij de GGD.

Binnenkort volgt nog een aanbesteding voor aanvullende testcapaciteit (schil 3), eveneens voor de periode vanaf 24 februari 2023. De totale capaciteit is daarmee dan gelijk aan die van afgelopen najaar/winter. Deze extra gecontracteerde testcapaciteit zal dus in principe alleen worden gebruikt  als het beleid wijzigt. Bijvoorbeeld als blijkt dat de antigeen-zelftesten niet goed werken bij nieuwe varianten van het virus.

Nota van Inlichtingen

Voor geïnteresseerden is het mogelijk om tot uiterlijk 29 juli (13.00 uur) eventuele vragen  via het aanbestedingsplatform in te sturen. Op 12 augustus worden de vragen en antwoorden gepubliceerd op CTM. Daarna volgt een tweede vragenronde: die sluit op 26 augustus (13.00 uur). De vragen en antwoorden uit ronde twee worden op 9 september gepubliceerd op CTM.  

Inschrijven tot 19 september

Geïnteresseerde laboratoria hebben tot 19 september (13.00 uur) de tijd om zich in te schrijven via CTM. Hierna worden de inschrijvingen zorgvuldig beoordeeld door het ministerie van VWS. De overeenkomst heeft een initiële termijn van zeven maanden. Daarna kan de minister van VWS de overeenkomst maximaal vier keer eenzijdig verlengen voor maximaal drie maanden per keer.

Veel gestelde vragen aanbesteding laboratoriumtesten