VWS publiceert aanbestedingen voor extra analysecapaciteit laboratoria

Om ook vanaf dit najaar over voldoende testcapaciteit te beschikken, start het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) twee nieuwe Europese aanbestedingsprocedures voor het contracteren van extra analysecapaciteit bij laboratoria. Eén aanbesteding heeft betrekking op de periode 3 oktober 2022 tot 24 februari 2023 en de ander gaat over de periode hierna.

Momenteel is de dagelijkse, al gecontracteerde, analysecapaciteit van ruim 105.000 testen meer dan voldoende; in de afgelopen periode zijn dagelijks gemiddeld 6.500 mensen getest in de GGD-teststraten. VWS wil echter het zekere voor het onzekere nemen en, bij een mogelijke opleving van het virus, dit najaar over eenzelfde analysecapaciteit – 180.000 testen per dag - beschikken als afgelopen herfst en winter.

Daarom volgt nu, bovenop de al gecontracteerde analysecapaciteit, een aanbesteding voor een extra capaciteit van 75.000 testen per dag voor de periode 3 oktober 2022 tot 24 februari 2023. In de op Tenderned gepubliceerde aanbestedingsdocumenten staat meer informatie over de voorwaarden en eisen waaraan inschrijvers moeten voldoen.

Periode vanaf 24 februari 2023

VWS is vandaag ook een tweede aanbestedingsprocedure gestart. Deze gaat over het contracteren van aanvullende analysecapaciteit bij laboratoria voor de periode vanaf 24 februari 2023. Hier gaat het om een extra capaciteit van 120.000 testen per dag. Deze is aanvullend op de analysecapaciteit van 60.000 testen per dag die 15 juli – via een aanbesteding - is uitgevraagd. Ook in de periode ná 24 februari 2023 beschikt VWS straks dus over een totale analysecapaciteit van 180.000 testen per dag. Deze overeenkomst heeft een initiële looptijd van 7 maanden. Daarna kan de overeenkomst maximaal vier keer worden verlengd voor maximaal drie maanden per keer. In de aanbestedingsdocumenten op TenderNed vinden inschrijvers meer informatie over deze tweede aanbesteding.

Teststraat
Beeld: ©ANP

Zelftesten blijft het uitgangspunt

Op dit moment is zelftesten bij klachten voldoende en is het niet nodig om na een positieve zelftest een PCR-test (confirmatietest) te doen bij de GGD. In het huidige testbeleid komen alleen specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld mensen die in de zorg werken of geen zelftest kunnen gebruiken, in aanmerking voor een test bij de GGD. De extra gecontracteerde PCR-capaciteit voor dit najaar en 2023 zal dus in principe alleen gebruikt worden als het beleid wordt gewijzigd. Bijvoorbeeld als blijkt dat de antigeen-zelftesten niet goed werken bij nieuwe varianten van het virus.