Voorlopige gunning aanbesteding laboratoriumtesten

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de voorlopige gunning bekendgemaakt van de Europese aanbestedingsprocedure voor het contracteren van extra analysecapaciteit bij laboratoria. De inschrijvers op de aanbesteding zijn geïnformeerd over de voorlopige gunning.

De op 20 juli gepubliceerde Europese aanbesteding heeft betrekking op de periode 3 oktober 2022 tot 24 februari 2023. Voor die periode wil VWS een extra analysecapaciteit van 75.000 testen per dag contracteren. Dat aantal komt bovenop de al eerder gecontracteerde dagelijkse analysecapaciteit van 105.000 testen. Die capaciteit is momenteel ruim voldoende, de afgelopen periode zijn dagelijks enkele duizenden mensen getest in de GGD-teststraten. Maar VWS wil goed voorbereid zijn op een mogelijke opleving van het virus de komende maanden, en daarom over eenzelfde analysecapaciteit - 180.000 testen per dag - beschikken als afgelopen herfst en winter.

Hoe nu verder?
De definitieve gunning staat gepland voor 30 september. Dat is onder de voorwaarde dat er geen bezwaar wordt gemaakt tegen de voorlopige gunning. De geplande startdatum voor de nieuwe overeenkomsten is 3 oktober 2022.

Voor de periode vanaf 24 februari 2023 lopen momenteel ook twee Europese aanbestedingsprocedures. Ook volgend jaar wil VWS over een dagelijkse PCR-capaciteit van 180.000 beschikken.

Teststraat
Beeld: ©ANP

Zelftesten blijft het uitgangspunt

Op dit moment is zelftesten bij klachten voldoende en is het niet nodig om na een positieve zelftest een PCR-test (confirmatietest) te doen bij de GGD. In het huidige testbeleid komen alleen specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld mensen die in de zorg werken of geen zelftest kunnen gebruiken, in aanmerking voor een test bij de GGD. De (extra) gecontracteerde PCR-capaciteit voor dit najaar en 2023 zal dus in principe alleen gebruikt worden als het beleid wordt gewijzigd. Bijvoorbeeld als blijkt dat de antigeen-zelftesten niet goed werken bij nieuwe varianten van het virus.