Aanbestedingen afnamematerialen en medische verbruiksartikelen

Het ministerie van VWS heeft twee nieuwe Europese aanbestedingen gepubliceerd. Eén aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst met maximaal twee partijen voor het leveren van afnamematerialen (swabs). Op het aanbestedingsplatform TenderNed vindt u de aanbestedingsdocumenten. De andere aanbesteding betreft het sluiten van maximaal twee raamovereenkomsten voor het leveren van medische verbruiksartikelen, zoals serologische pipetten en centrifugebuisjes. De aanbestedingsdocumenten vindt u eveneens op TenderNed.

De beoogde ingangsdatum van de overeenkomsten in beide aanbestedingen is 2 januari 2023. De initiële looptijd is twee jaar, met een verlengingsoptie van maximaal twee jaar. De afnamematerialen en medische verbruiksartikelen worden aangekocht voor het aanleggen van een noodvoorraad. Hoewel laboratoria en GGD‐regio’s een eigen verantwoordelijkheid hebben in het aanhouden van een toereikende voorraad, is het een risico dat bij een pandemische situatie de veiligheidsvoorraad van de Nederlandse diagnostische keten niet afdoende is. Als de situatie daarom vraagt kan het ministerie van VWS de noodvoorraad beschikbaar stellen aan de Nederlandse diagnostische keten.