Ans van den Bosch wordt interim-directeur van Dienst Testen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft Ans van den Bosch benoemd als interim-directeur van Dienst Testen. Zij volgt Aginus Kalis (directeur) en Marijke van der Heijden (plaatsvervangend directeur) op. Van den Bosch start begin van het nieuwe jaar met haar werkzaamheden bij Dienst Testen.

Van den Bosch heeft een lange staat van dienst bij de rijksoverheid. Zo was zij onder meer programmadirecteur Zoetwater bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en plaatsvervangend directeur Warmte en Ondergrond bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Sinds anderhalf jaar is zij werkzaam bij het ministerie van VWS. Vanuit  Flex|Pro vervult zij zowel programmamanagement als interim-management opdrachten.

Ans van den Bosch, met ingang van januari 2023 interim-directeur Dienst Testen.

Van den Bosch: “Ik kijk er erg naar uit om per januari te beginnen bij Dienst Testen. Er is de afgelopen tijd enorm veel opgebouwd aan kennis, instrumenten en activiteiten. Een deel daarvan zal beschikbaar moeten blijven in het kader van pandemische paraatheid. Het komend half jaar zal in het teken staan van het door ontwikkelen van Dienst Testen van een crisisorganisatie naar een organisatie die de opgebouwde kennis, instrumenten en activiteiten onderhoudt richting de toekomst. Een opgave waar ik graag mijn steentje aan bijdraag!”

Afscheid directie

Met de komst van Van den Bosch neemt Dienst Testen eind december afscheid van de huidige directie: Aginus Kalis en Marijke van der Heijden. Voor het werk dat zij hebben verricht gaat veel dank en waardering uit. Zij hebben Dienst Testen het afgelopen anderhalf jaar verder vorm gegeven en vanuit een crisistijd gezorgd voor borging van taken binnen de testketen, in aansluiting met het kerndepartement van het ministerie van VWS.

Marijke van der Heijden, plaatsvervangend directeur Dienst Testen tot 2023 en Aginus Kalis, directeur Dienst Testen tot 2023.

Toekomst Dienst Testen

Met een rustiger epidemiologisch beeld en een bijgesteld testbeleid zijn de testvraag en (daarmee) de taken van Dienst Testen teruggelopen en veranderd. Als gevolg hiervan vindt een personele afschaling plaats bij Dienst Testen en bereidt de organisatie zich voor om haar kerntaken, als onderdeel van de langetermijnstrategie van het kabinet, op waakvlamniveau in stand te houden en te borgen voor de lange termijn. Tot die tijd blijft Dienst Testen haar kerntaken uitvoeren onder het huidige beleid.