Definitieve gunning aanbesteding laboratoriumtesten

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is op 22 december 2022 overgegaan tot definitieve gunning van de Europese aanbesteding van laboratoriumtesten. De inschrijvers op de aanbesteding zijn geïnformeerd over de definitieve gunning.

In deze aanbesteding is analysecapaciteit gecontracteerd van 60.000 NAAT-testen (zoals PCR en TMA) per dag voor de periode vanaf 1 februari 2023. Er volgt een overdrachtsperiode (transitie) van 24 dagen. De huidige contracten met laboratoria lopen af op 24 februari 2023. De transitieperiode wordt onder meer gebruikt om de gecontracteerde laboratoria aan te sluiten op de teststraten van de GGD’en.

Verdeeld in schillen en percelen

De aanbesteding is opgedeeld in percelen en verdeeld in twee zogenoemde schillen. Schil 1 heeft 24 percelen - overeenkomend met de GGD-regio’s (met uitzondering van regio Amsterdam) - en schil 2 heeft vier geografische regio’s: noord, midden, west en zuid. Na de initiële periode van zeven maanden kan de minister van VWS de overeenkomst maximaal vier keer eenzijdig verlengen voor maximaal drie maanden per keer. Het perceel regio Friesland (GGD Fryslân) kan nog niet worden gegund. Er is bezwaar gemaakt bij de rechtbank tegen het voorgenomen besluit. Het kort geding dient op 31 januari 2023. Het perceel Flevoland kan eveneens nog niet definitief worden gegund, omdat dit tevens onderdeel is van het geschil.

Momenteel loopt nog een Europese aanbestedingsprocedure voor het contracteren van  aanvullende testcapaciteit (overflow) van 120.000 testen per dag voor de periode vanaf 1 februari 2023.

Zelftesten blijft het uitgangspunt

Op dit moment is zelftesten bij klachten voldoende en is het niet nodig om na een positieve zelftest een confirmatietest te doen bij de GGD. In het huidige testbeleid komen alleen specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld mensen die in de zorg werken of geen zelftest kunnen gebruiken, in aanmerking voor een test bij de GGD. Op een groot deel van de gecontracteerde testcapaciteit voor 2023 wordt dus in principe alleen een beroep gedaan als het beleid wijzigt. Bijvoorbeeld als blijkt dat de antigeen-zelftesten niet goed werken bij nieuwe varianten van het virus.

Ga voor de totale lijst met uitslagen per perceel naar de bijlage op de pagina aanbestedingen.