GGD-teststraten gesloten op 18 maart 2023

De GGD-teststraten worden op 18 maart 2023 gesloten. Het huidige testbeleid komt te vervallen. Daartoe heeft het kabinet besloten op advies van het Outbreak Management Team (OMT) en Maatschappelijk Impact Team (MIT). Het kabinet maakte deze en andere wijzigingen in het COVID-19-beleid vrijdag 10 maart 2023 bekend in een Kamerbrief die naar de Eerste en Tweede Kamer is verstuurd.

Het OMT en MIT publiceerden donderdag 23 februari 2023 de adviezen over de nog resterende adviezen en maatregelen rondom Covid-19. In de vrijdag gepubliceerde Kamerbrief maakt het kabinet bekend welke besluiten het neemt naar aanleiding van deze OMT/MIT-adviezen:

 • De minister heeft, naar aanleiding van het OMT advies, besloten dat de GGD-teststraten zaterdag 18 maart worden gesloten. Het huidige testbeleid vervalt met ingang van zaterdag 11 maart. Tot en met vrijdag 17 maart blijven de teststraten van de GGD’en nog beschikbaar voor mensen die een herstelbewijs nodig hebben.
   
 • Met uitvoeringsorganisaties wordt uitgewerkt hoe de testinfrastructuur na het sluiten van de teststraten zo effectief en efficiënt mogelijk kan worden afgeschaald. Het testen van mensen met een verhoogd risico op een ernstig verloop van Covid-19 kan worden teruggebracht naar de reguliere zorg. Het sluiten van de teststraten brengt mee dat het veel tijd zal kosten om een eventuele testinfrastructuur opnieuw vorm te geven. Toch is dat in deze fase een passende keuze, stelt het kabinet. Daarbij wordt in beeld gebracht hoe met beperkte kosten een adequate paraatheid voor Covid-19 kan worden bewaard.
 • Het kabinet heeft besloten om de specifieke adviezen voor Covid-19 zoveel mogelijk gelijk te stellen aan de generieke adviezen ter preventie van andere luchtweginfecties. Het isolatieadvies en het advies voor zelftesten zijn per direct geschrapt. Het loslaten van het zelftestadvies en isolatieadvies kan volgens het kabinet - in lijn met het advies van het OMT - omdat Nederland voor omikron en haar subvarianten een endemische fase heeft bereikt. In de endemische fase is het SARS-CoV-2-virus constant aanwezig onder de bevolking maar blijft de epidemiologische situatie stabiel, mede door de opgebouwde immuniteit door vaccinatie en doorgemaakte infectie. Covid-19 leidt niet tot maatschappelijk/economische problemen of verminderde toegankelijkheid van de zorg. Het kabinet pleit ervoor om het gezonde verstand te blijven gebruiken bij griep- en verkoudheidsklachten, of die nu het gevolg zijn van het coronavirus of niet. Als je bijvoorbeeld hoest, niest, keelpijn of een loop-of snotneus hebt, gelden er vijf adviezen:

  1. Blijf thuis wanneer je ziek bent.
  2. Overleg bij lichte klachten met je werkgever of je thuis kunt werken.
  3. Vermijd bij klachten fysiek contact met mensen die ernstig ziek kunnen worden van een luchtweginfectie. Als fysiek contact toch nodig is (zoals bij mantelzorg), draag dan een mondneusmasker.
  4. Hoest en nies in je elleboog. En was vaak en goed je handen met water en zeep, ook als je geen klachten hebt.
  5. Zorg voor voldoende ventilatie van binnenruimtes.
 • Het verstrekken van zelftesten in het onderwijs stopt per woensdag 15 maart 2023. Dit betekent concreet dat scholen op 15 maart de laatste mogelijkheid hebben om zelftesten te bestellen. Sociale minima kunnen nog tot het einde van het jaar kosteloos zelftesten ontvangen. Mondneusmaskers en zelftesten blijven in 2023 vanuit de bestaande voorraad beschikbaar voor medisch kwetsbaren.
   
 • Het sluiten van de GGD-teststraten betekent dat mensen die een DCC-herstelbewijs (EU Digitaal, Corona, Certificaat) nodig hebben om te reizen deze via een commerciële teststraat kunnen krijgen. Dat geldt nu al voor reizigers die een testbewijs nodig hebben.

Europese aanbesteding laboratoriumtesten ingetrokken

De besluiten van het kabinet hebben gevolgen voor een Europese aanbestedingsprocedure voor het contracteren van analysecapaciteit bij laboratoria. De NAAT III Overflow-aanbesteding, die gaat om het vastleggen van extra analysecapaciteit van 120.000 testen per dag, wordt ingetrokken. De inschrijvers op de aanbesteding zijn daarover geïnformeerd. In nauwe afstemming met de GGD’en en aangesloten laboratoria zal Dienst Testen de testoperatie zo effectief en efficiënt mogelijk afschalen. Volgende week zijn daartoe diverse contactmomenten georganiseerd.