Copyright & disclaimer

Copyright en disclaimer

Iedereen mag op grond van de Wet Hergebruik van Overheidsinformatie de informatie op deze website hergebruiken, tenzij anders is aangegeven.

Het recht op hergebruik geldt voor alle soorten informatie zoals teksten, rapporten, foto’s, grafieken en afbeeldingen. Het hergebruik geldt zowel voor commerciële als een niet-commerciële doelen.

Hergebruik is toegestaan tenzij:

  • Via het copyrightteken (©) is aangegeven dat er op een foto wél copyright zit;
  • Het gaat om content van derden. Controleer daarom altijd de afzender van documenten.

Disclaimer

De website is met de grootste zorg samengesteld. Het ministerie van Volkgezondheid, Welzijn en Sport aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid (in de meest ruime zin des woords) van op deze website opgenomen informatie.