Organisatie van Dienst Testen

Dienst Testen zorgt er voor dat in Nederland genoeg testen beschikbaar zijn en dat specifieke doelgroepen die zich laten testen bij de GGD, snel de uitslag krijgen. Bijvoorbeeld zorgmedewerkers, kwetsbare inwoners van zorginstellingen of mensen die een corona-herstelbewijs nodig hebben, kunnen zich nog laten testen bij de GGD.

Binnen Dienst Testen werken verschillende teams samen.  Zo is er een team datalab, een team ketenregie, een team inkoop- en contractmanagement, een team kwaliteit, een team communicatie en een team bedrijfsvoering. De dagelijkse gang van zaken wordt georganiseerd vanuit de ‘operations room’. Hier worden vragen vanuit (GGD-)testlocaties en laboratoria zo snel als mogelijk beantwoord om deze partijen zo efficiënt mogelijk te laten samenwerken.

Datalab

Het verdelen van de testen in Nederland begint bij team datalab. Dit team verzamelt en registreert informatie over testen, voert analyses uit en ontwikkelt voorspellingsmodellen. Deze modellen kijken steeds twee weken vooruit, zodat de testvraag en het testaanbod passend blijven. De inzichten van team datalab worden door collega's binnen en buiten Dienst Testen gebruikt. Zo ondersteunt team datalab de regelgeving rondom testen en de beslissingen die hierover worden gemaakt.

Ketenregie

De verzamelde informatie van team datalab wordt door team ketenregie gebruikt voor het verbinden van (GGD-)teststraten aan gecontracteerde laboratoria. Hierbij wordt gekeken naar de slimste oplossing zodat testafnames zo kort mogelijk onderweg zijn. Dit draagt bij aan de snelheid waarmee u uiteindelijk uw testuitslag krijgt. Daarnaast zit team ketenregie in een zogenoemde Operations Room. Daarin worden vragen van GGD'en en laboratoria beantwoord, problemen opgelost en dagelijks contact onderhouden met betrokken partijen in de testketen.  

Inkoop- en contractmanagement

Om voor alle GGD’en en laboratoria genoeg testmaterialen en beschermingsmiddelen te leveren, heeft Dienst Testen een team inkoop- en contractmanagement. Dit team houdt de landelijke voorraad bij van al het materiaal dat voor coronatesten wordt gebruikt. Daarnaast maakt dit team afspraken over het aantal testen dat leveranciers voor de Nederlandse laboratoria beschikbaar houden. Het team inkoop- en contractmanagement zorgt ten slotte ook voor de contractering van laboratoria die coronatesten doen.

Kwaliteit

Team kwaliteit werkt nauw samen met partijen als de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Raad voor Accreditatie (RvA) en het RIVM. Om een ongrijpbaar begrip als kwaliteit te kunnen meten, houdt Dienst Testen zogeheten key performance identicators in de gaten. Dit zijn bijvoorbeeld tijden waarbinnen de testuitslag bekend moet zijn, het toegestane percentage foute uitslagen en de kwaliteit van communicatie. Deze afspraken zijn vastgelegd in contracten.

Communicatie

Dienst Testen werkt intensief samen met verschillende organisaties. Daarom beschikt Dienst Testen over een team communicatie dat ervoor zorgt dat zij in verbinding blijft met betrokken partijen in de bestrijding van het coronavirus. Verder houdt het communicatieteam zich bezig met perswoordvoering, issuemanagement, projectcommunicatie en interne communicatie.

Bedrijfsvoering

Om Dienst Testen draaiende te houden, is er ten slotte nog een team bedrijfsvoering. Hieronder vallen financiële zaken, HR en bestuursondersteuning. Het team bedrijfsvoering heeft een ondersteunende rol ten opzichte van de eerdergenoemde teams. Denk daarbij aan het versturen van belangrijke documenten zoals contracten en het regelen van betalingen van medewerkers en externen.