Taken van Dienst Testen

Dienst Testen is een uitvoerende organisatie. Dat houdt in dat zij het beleid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de praktijk brengt en geen eigen wetten of regels maakt. De volgende taken vallen onder het takenpakket van Dienst Testen:

Informeren en adviseren

Om grootschalig testen mogelijk te maken op het moment dat de situatie daarom vraagt, is het nodig om  een basishoeveelheid testen en testorganisatie te hebben klaarstaan. Het beleid hiervoor wordt gemaakt door de Landelijke Coördinatiestructuur Testcapaciteit (LCT). Dienst Testen adviseert de LCT hierover. Grootschalig testen bij de GGD is momenteel niet noodzakelijk.

Laboratoriumcapaciteit en benodigde voorraden inventariseren

Hoeveel testen gaat een laboratorium onderzoeken en wat is daarvoor nodig? En is dat allemaal nog op voorraad? Deze vragen beantwoordt Dienst Testen aan de lopende band om te zorgen dat laboratoria zijn voorzien van voldoende materiaal en dat er ook voldoende voorraad aan laboratoriummateriaal bestaat om eventuele pieken op te vangen.

Opschaling van laboratoriumcapaciteit coördineren

Bij een piek in het testen, bijvoorbeeld door een lokale uitbraak, zorgt Dienst Testen ervoor dat laboratoria tijdig opschalen om alle afgenomen monsters te kunnen analyseren. Hiervoor worden soms laboratoria gelinkt aan andere GGD’en dan ze gewend zijn zodat het werk eerlijk verdeeld blijft. Ook zorgt Dienst Testen ervoor dat de verdeling van testmateriaal daarop is aangepast.

Voldoende testcapaciteit realiseren

Laboratoria worden door Dienst Testen gecontracteerd voor grootschalige diagnostiek. Dat betekent dat ze veel testen kunnen onderzoeken en veel uitslagen kunnen doorgeven. In de contracten staan afspraken over de laboratoriumcapaciteit. In het verlengde hiervan zorgt Dienst Testen ervoor dat er altijd voldoende testen en testmaterialen is ingekocht.

Verantwoordelijkheid dragen voor kwaliteit

Alle uitslagen van coronatesten moeten zo betrouwbaar mogelijk zijn. Om hiervoor te zorgen, bewaakt Dienst Testen actief de kwaliteit rondom deze testen en de logistiek daarvan. Dit gebeurt in samenwerking met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), Raad voor Accreditatie (RvA) en het RIVM.

Testen voor Toegang

Sinds 1 september 2022 heeft Dienst Testen de taken overgenomen van Stichting Open Nederland. Dienst Testen faciliteert vanaf die datum ook het programma Testen voor Toegang. Momenteel is Testen voor Toegang gelukkig niet nodig om het sociale leven draaiende te houden. Maar een pandemie blijft onvoorspelbaar. Wanneer de situatie in Nederland verandert en het kabinet eventueel opnieuw besluit tot de inzet van toegangstesten, dan staat de Testen voor Toegang-operatie klaar. Met de overdracht van taken en contracten zijn de testactiviteiten binnen één organisatie geborgd.